Facebook Pixel Code

Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Polityka cookies serwisu

www.zaciszeosowiec.pl

Obowiązuje od: 25 września 2021 r.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.zaciszeosowiec.pl jest Vista Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żurawia 24a, lok.3, 00-515 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000923200 przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7011052323, REGON: 520003875. Kapitał zakładowy 100 000,00 zł, Kapitał wpłacony 100 000,00 zł, e-mail: biuro@vistaestates.pl
 2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: www.zaciszeosowiec.pl/polityka-cookies
 3. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika, zapamietać jego ustawienia i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2
Stosowane definicje

 1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Polityka cookies - dokument opisujący cele stosowania cookies oraz metody zarządzania cookies przez Użytkownika.
 3. Użytkownik - osoba, której dane dotyczą, w tym osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, w szczególności przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej.
 4. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.zaciszeosowiec.pl, za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość stron lub skontaktować się z administratorem danych osobowych.
 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3
Cele cookies

 • Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 • Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji, w tym umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  • dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb, np. urządzeń mobilnych),
  • dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, np. informacji o odwiedzanych stronach Serwisu, czasie spędzonym na stronie, etc.
  • marketingu i remarketingu, które dostarczają informacji o Użytkownikach (konwersje, odwiedzone strony, czas spędzony na stronie) oraz ulepszają reklamy kierowane do Użytkownika.
 • Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
 • Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas realizacji umowy lub kontaktu z administratorem danych.
 • W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, optymalizacji działań marketingowych oraz komunikacji z Użytkownikami, zainstalowano na stronie:

  • Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, które pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Ustawienia prywatności mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na https://policies.google.com/privacy
  • Piksel Facebooka - narzędzie dostarczane przez Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na https://www.facebook.com/privacy/

§4
Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

 1. Użytkownik może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach lub w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu, lub wybrać tylko takie ustawienia cookies, na które wyraża zgodę.
 2. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania strony i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
 3. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:

 4. W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

§5
Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.